2021 finns tre grundskolor och nio förskolor

I takt med att allt fler barnfamiljer flyttar till Vega ökar förstås efterfrågan på skolor och förskolor. När Vega står helt klar 2021 kommer stadsdelen därför att ha nio förskolor med sex avdelningar per förskola. För de lite större barnen kommer det att finnas tre grundskolor att välja mellan. Den största grundskolan, som byggs mitt i centrala Vega, kommer att ha plats för uppemot 900 elever.

När Vega är färdigbyggt kommer det att finnas både förskolor och grundskolor utspridda runtom i hela stadsdelen. I dagsläget finns tre förskolor att välja mellan. Hösten 2015 invigdes den första kommunala förskolan i Vega, förskolan Gunnebo på Timmervägen. Samma höst invigdes även Ur och skur-förskolan Spetsbergen, som ligger på Spetsbergsvägen i den västra delen av Vega. Dessutom finns den kommunala förskolan Alprosen, som ligger på Jökelvägen.

Hösten 2018 invigs Raoul Wallenbergskolans förskola. I januari 2019 invigs ytterligare en förskola i privat regi. Det är ännu inte klart vilken aktör som ska driva förskolan. Hösten 2020 invigs ytterligare en privat förskola, även där återstår att se vem som blir huvudman. I den centrala delen av Vega invigs dessutom en kommunal förskola hösten 2021.

Reservtomt för ytterligare en förskola
–Just nu är efterfrågan på förskoleplatser hög i Vega. Till hösten utökar vi därför förskolan Alprosen med ytterligare tre avdelningar. Vi räknar med att det täcker in det behov som finns för tillfället. Vi har en god framförhållning vad gäller planering av skol- och förskoleplatser och följer kontinuerligt inflyttningsprognosen för Vega. Utöver de planerade förskolorna har vi även en reservtomt där det finns utrymme för ytterligare en förskola om behovet uppstår, säger Mikael Stadin Steffen, lokalstrateg på Lokalförsörjningsenheten i Haninge kommun.

2021 står Vegas största grundskola, som ännu inte har fått något namn, klar. Den kommer att drivas i kommunal regi och ligga centralt i stadsdelen. Det blir en F-9 skola med plats för drygt 700 elever. Den andra grundskolan, som kommer att drivas av friskoleföretaget Raoul Wallenbergsskolorna, beräknas stå klar hösten 2019 och blir en F-6 skola med plats för 350 elever. Sedan tidigare finns även Måsöskolan, en kommunal F-6 skola i den gamla delen av Vega. Den har i dagsläget drygt 500 elever, men kan ta emot uppemot 700 elever.