Etableringsstrategi ger Vegaborna en mix av butiker, service och mötesplatser

I Vega bildas ett naturligt centrum kring torget, huvudgatan och pendeltågsstationen. Haninge kommuns vision vad gäller utbudet av butiker, service, caféer och restauranger är att kunna erbjuda den dagliga närservice Vegaborna efterfrågar och att skapa en attraktiv mix av olika typer av olika företag och mötesplatser.

–Just nu pågår arbetet med att formulera en etableringsstrategi för Vega. Kommunen och byggherrarna sätter tillsammans ihop en etableringsstrategi som säkerställer att Vega får en bra mix av olika typer av butiker, samhällsservice, restauranger och caféer. Uthyrningen av lokalerna ansvarar respektive fastighetsägare för, men vi har mycket att vinna på att formulera en gemensam etableringsstrategi, säger Senada Custovic, etableringsansvarig i Haninge kommun.

Strategi med långsiktigt perspektiv

Haninge är en av åtta regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, Vega ingår i den. Sedan många år tillbaks samarbetar Haninge kommun med ett antal fastighetsägare i den regionala stadskärnan, vilket resulterat i en gemensam etableringsstrategi för stadskärnan. Framtagandet för etableringsstrategi för Haninges regionala stadskärna har hjälpt oss i arbetet med Vegas etableringsstrategi.

En levande småskalig centrumbildning

Serviceutbudet i Vega ska komplettera utbudet i närliggande Haninge centrum, Port 73 och Länna handelsområde. Senada Custovic betonar vikten av en tillgänglig närservice som möter upp de boendes dagliga behov, vilket inkluderar alltifrån kemtvätt till café och frisör.

–Vår ambition är att serviceutbudet kring torget, pendeltågsstationen och stadsdelens huvudgata ska vara tillgängligt och levande på dagtid, med attraktiva mötesplatser för exempelvis föräldralediga och pensionärer. Samarbetsviljan och intresset för en gemensam etableringsstrategi är stort bland byggherrarna i Vega, vilket förstås känns mycket positivt, säger hon.