Ljuskonstverk i kvarteret Las Vega stärker Vegastadens identitet

Ett av Vegas nya kvarter, som fått namnet Las Vega och står inflyttningsklart 2019, får ett eget signum i form av ett karaktärsskapande ljuskonstverk. Ljuskonstverket lyser upp kvarteret, både för de boende och för de som passerar med tåget. Särskilt under de mörka årstiderna sprider ljuskonstverket ett varmt och välkomnande ljussken.

Kvarteret Las Vega, som består av 103 bostadsrättslägenheter på mellan ett och fyra rum och kök, karakteriseras av en variation vad gäller fasadmaterial, kulör och höjdskillnader mellan byggnadskropparna. Las Vega är tänkt att bli ett bostadskvarter som sticker ut, med innovativ arkitektur och tre stora gemensamma takterrasser där de boende bland annat kan umgås och ägna sig åt odling. Ljuskonstverket är ett programmeringsbart ljusspel som integreras i två av gavelfasaderna, varav en vetter mot ett litet torg som anläggs i anslutning till kvarteret.

Döljer sig bakom fasad av frostat glas

Ljuskonstverket blir definitivt något att vila ögonen på under de mörka årstiderna. Ljuskonstverket döljer sig bakom en fasad av frostat glas och visar sig först när skymningen faller, det kompletterar de variationsrika fasadmaterialen, som bland annat består av glasprofiler och skiffer med olika mönstersättning och kulör.

–Wästbygg, som är kvarterets byggherre, har alltid en hög arkitektonisk ambitionsnivå i sina projekt, så det är naturligt att vi skapar något extra för stadsdelen tillsammans med dem. Eftersom ljuskonstverket är programmeringsbart så är det enkelt att skapa variation genom att programmera in olika typer av ljusspel, säger Gabriel Wiklund, arkitekt på Sundell Arkitekter, som utformat kvarteret.

–Ljuskonstverket bidrog säkerligen när Haninge Kommun, med stadsarkitekten Andreas Paulson i spetsen, utsåg vårt förslag som vinnare i den markanvisningstävling som arrangerades för  södra delen av Vegastaden. Vår ambition är att det ska bli ett ambitiöst och elegant kvarter som präglas av en samtida arkitektur, säger Gabriel Wiklund.