Syn-och mätträff ökar tryggheten för de blivande lägenhetsinnehavarna i Brf Vegabonusen

Måndagen den 28 augusti flyttar de 21 första hushållen in i Stena Fastigheters kvarter Brf Vegabonusen. Inför inflyttningen fick alla blivande lägenhetsinnehavare tillfälle att syna sina lägenheter på en kombinerad syn- och mätträff.

Snart är det dags för den första inflyttningsetappen i Brf Vegabonusen, som består av 63 bostäder. Syn- och mätträffen går till så att en representant från Stena Fastigheter presenterar bostaden för köparen, i närvaro av en oberoende besiktningsman.

Syftet är att ge köparen trygghet i att alla gällande byggnormer och regler har följts samt att lägenheten motsvarar den nyproduktionsstandard köparna kan förvänta sig. Som köpare får man möjlighet att på en bestämd tid gå igenom bostaden där bland annat den oberoende besiktningsmannen som gjort slutbesiktningen närvarar. Man går tillsammans igenom rum och utrymmen, installationer och andraväsentliga delar av bostaden innan tillträdesdagen.

Säljstart för etapp 2 av Cederhusen

Cederhusen är ett boende utöver det vanliga. Här bygger Bolite lägenheter med egen balkong, terrass eller uteplats och dessutom gemensamma takterrasser. Planlösningarna är noga genomtänkta och materialvalen är av hög kvalitet.
Nu säljstartar vi etapp 2 av Cederhusen – anmäl dig på www.cederhusen.se
Dag: Söndagen den 27:e augusti
Tid: 10.00
Plats: Svensk Fastighetsförmedling, Handenterminalen 6
Tele: 070-799 70 11

Raoul Wallenbergskolan etablerar förskola och skola i Vega

I augusti 2018 startar friskoleföretaget Raoul Wallenbergskolan en ny förskola och i augusti 2019 inviger de en ny F-6 skola med plats för 350 elever på Nackterhusvägen, ett stenkast från Vegas framtida pendeltågsstation. Skolan kommer att drivas utifrån konceptet ”Skolan mitt i byn”, vilket innebär att lokalerna blir tillgängliga för Vegaborna även på kvällar och helger.

Målsättningen är att skolans lokaler dels ska kunna nyttjas av barn och ungdomar efter skoltid, men även fungera som en mötesplats för vuxna Vegabor som vill delta i idrottsaktiviteter, föreningsliv, studiecirklar och liknande.

–Vi tror att vårt nya koncept ”Skolan mitt i byn” kommer att betyda mycket för såväl stora som små Vegabor, det gör skolan till en naturlig mötesplats. Tanken är även att Vegaborna ska kunna fika eller äta lunch i skolans matsal på helgerna, säger Per Egon Johansson, vd för Raoul Wallenbergskolorna.

På skolan, som får en samlad lokalyta på 3000 kvadratmeter och en skolgård på 5000 kvadratmeter, kommer det utöver lektionssalar även att finnas en gymnastiksal som kan användas för många olika typer av idrottsaktiviteter samt ett tillagningskök och matsal för 200 personer.

Förskolan inryms i en separat byggnad

Skolbyggnaden kommer att bestå av fyra våningsplan. När skolan är helt utbyggd kommer den att ha två klasser i varje årskurs. Senast i juli 2018 ska förskolan, som kommer att inrymmas i en separat byggnad, stå klar för inflyttning och i augusti samma år ska verksamheten kunna starta. Raoul Wallenbergskolan driver sina förskolor och skolor med en tydlig värdegrund som baseras på ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

–Wästbygg, som bygger skolan och förskolan, kontaktade oss och frågade om vi var intresserade av att driva förskole- och skolverksamhet i Vega. Vi har bland annat erfarenhet av att starta upp verksamhet i Järvastaden, som ju också är en ny stadsdel som växer fram. Att starta förskole- och skolverksamhet i Vega kändes därför som en intressant möjlighet för oss. Våra lokaler utformas för att kunna användas för många olika verksamheter och vi är självklart intresserade av att samarbeta med det lokala förenings- och kulturlivet i Vega, säger Per Egon Johansson.

Läs mer:

 

 

Etableringsstrategi ger Vegaborna en mix av butiker, service och mötesplatser

I Vega bildas ett naturligt centrum kring torget, huvudgatan och pendeltågsstationen. Haninge kommuns vision vad gäller utbudet av butiker, service, caféer och restauranger är att kunna erbjuda den dagliga närservice Vegaborna efterfrågar och att skapa en attraktiv mix av olika typer av olika företag och mötesplatser.

–Just nu pågår arbetet med att formulera en etableringsstrategi för Vega. Kommunen och byggherrarna sätter tillsammans ihop en etableringsstrategi som säkerställer att Vega får en bra mix av olika typer av butiker, samhällsservice, restauranger och caféer. Uthyrningen av lokalerna ansvarar respektive fastighetsägare för, men vi har mycket att vinna på att formulera en gemensam etableringsstrategi, säger Senada Custovic, etableringsansvarig i Haninge kommun.

Strategi med långsiktigt perspektiv

Haninge är en av åtta regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, Vega ingår i den. Sedan många år tillbaks samarbetar Haninge kommun med ett antal fastighetsägare i den regionala stadskärnan, vilket resulterat i en gemensam etableringsstrategi för stadskärnan. Framtagandet för etableringsstrategi för Haninges regionala stadskärna har hjälpt oss i arbetet med Vegas etableringsstrategi.

En levande småskalig centrumbildning

Serviceutbudet i Vega ska komplettera utbudet i närliggande Haninge centrum, Port 73 och Länna handelsområde. Senada Custovic betonar vikten av en tillgänglig närservice som möter upp de boendes dagliga behov, vilket inkluderar alltifrån kemtvätt till café och frisör.

–Vår ambition är att serviceutbudet kring torget, pendeltågsstationen och stadsdelens huvudgata ska vara tillgängligt och levande på dagtid, med attraktiva mötesplatser för exempelvis föräldralediga och pensionärer. Samarbetsviljan och intresset för en gemensam etableringsstrategi är stort bland byggherrarna i Vega, vilket förstås känns mycket positivt, säger hon.

Inflyttad i Vega

Vi välkomnar Vegas verkliga pionjärer, de första hyresgästerna som flyttar in i de nya husen i Haninges nya stadsdel. Annika Flodström flyttar in i en fyra högst upp i huset. Från balkongen har man en vidunderlig utsikt över området, där man bokstavligen kan se Vega växa fram.

– Det var mest min man som var drivande i att flytta hit, han är uppvuxen i Handen. Vi kommer från ett tvåplans radhus i Skogås och det kändes som rätt läge att flytta nu. Vi ville ha någonting nytt och allt på ett plan, berättar Annika.

Lägenheten hittade de via Bostadsförmedlingen.
– Det är svårt att föreställa sig hur lägenheten, huset och yttre förhållanden ska vara utifrån en platt lägenhetsritning, men första intrycket väl på plats är bra.

Successivt kommer Annika och hennes familj att få många nya grannar och området kommer utvecklas under en lång tid framöver. Här ska till slut 10 000 invånare bo och leva. För att introducera en av områdets attraktioner bjöd Stena Fastigheter alla nya hyresgäster på lunch i Vegabaren, Sveriges första hamburgerrestaurang som öppnade redan 1958.

Nästa inflytt sker 15 juni i det andra av två hyresrättsfastigheter. Sedan följer inflytt i tre bostadsrättföreningar, Brf Vegabonusen, Brf Vegaettan och Brf Vegatvåan, varav i den sistnämnda det fortfarande finns ett antal bostäder kvar. Och snart är det dags för Stena Fastigheters radhus i Vega.

Vega pendeltågsstation möjliggör smidiga resor till och från Vega

2015 togs första spadtaget till Vegas nya pendeltågsstation, som börjar trafikeras under våren 2019. När pendeltågsstationen invigs kan alla Vegabor enkelt och bekvämt ta sig till Stockholms central på tjugofem minuter och till Handen på endast fem minuter.

Befolkningen i Haninge förväntas öka i samma takt som resten av Stockholmsregionen, med cirka 32 procent mellan åren 2007 och 2030. I Vega planeras bostäder för drygt 10 000 nya invånare. En ny pendeltågsstation är därför nödvändig för snabba transporter till olika delar av länet. Storstockholms Lokaltrafik, SL, har gjort en utredning kring samhällsnyttan med den nya pendeltågsstationen i Vega. Förutom att underlätta pendling till och från arbetsplatser så räknar SL även med att Vegas nya pendeltågsstation kan bidra till 800 färre bilresor per dag. Den nya pendeltågsstationen motiverar helt enkelt fler att åka kollektivt, vilket förstås också gynnar miljön.

Trafikverket bygger den nya stationen i samarbete med SL och Haninge kommun. När Vega station börjar trafikeras räknar man med att cirka 4 200 personer kommer att kliva på tåget på stationen en vanlig vardag och cirka 23 000 personer passera stationen i båda riktningarna.

Vägar, bro och tunnel för gående och cyklister

–Det förberedande arbetet med pendeltågsstationen i Vega inleddes redan i början av 2000-talet. En förutsättning för att bygga en så stor ny stadsdel som Vega, med 10 000 nya invånare, var att det även byggdes en ny station längs med den befintliga pendeltågssträckningen. SL räknade på det och kom fram till att den nya stationen var en bra samhällsinvestering. I nästa steg kom vi fram till en finansieringslösning som innebär att SL, Trafikverket och Haninge kommun delar på byggkostnaden, säger Kent Lindgren, pensionerad trafikplanerare, numera sakkunnig åt Haninge kommun.

En målsättning är att det även ska vara lätt att ta sig fram till fots eller med cykel i Vega. För gående och cyklister byggs därför vägar, en bro över järnvägen och en tunnel i anslutning till stationen. Haninge kommun kommer också att anlägga cykelparkeringar vid stationen. Dessutom planeras nittio parkeringsplatser för infartsparkering för den som behöver ta bilen till stationen.

Bidrar till stadsdelens attraktivitet

För att inte störa pendeltågstrafiken förbi Vega under byggtiden har man byggt ett tillfälligt sidospår där tågen kan passera. Samtidigt pågår arbetet med att anlägga tunneln under spåret.

–Flera studier visar att stadsdelar som har spårbunden trafik i närheten av bebyggelsen ofta utvecklas till attraktiva bostadsområden. Pendeltågsstationen innebär att Vega på allvar kan bilda en regional stadskärna tillsammans med Handen, säger Kent Lindgren.

Njut av naturen runt Vega och i hela Haninge kommun

Den som gillar naturupplevelser har kommit helt rätt i Vega. I Haninge kommun finns en nationalpark och hela tjugoen naturreservat att välja mellan. Både i och runt Vega finns många härliga naturområden som är väl värda att upptäcka. En kort utflykt bort finns dessutom alltifrån skärgårdslandskap och lövskogar till djupa urskogar.

–Vegabornas närmaste naturreservat är Kolartorps naturreservat. Det är ett skogsområde som ligger mitt i Vega och bland annat består av ”jättegrytor”, en slags rest från istiden. I närheten ligger också Rudans naturreservat, ett populärt utflyktsmål för många Haningebor. Här finns en mängd markerade stigar, både motionsspår i tuff terräng och barnvänliga skogsstigar. I Övre Rudasjön kan du bada och i Nedre Rudasjön finns fina fiskevatten. På vintrarna finns prepareradeskidspår och en konstfrusen skidslinga. På Övre Rudan plogas även en skridskobana säger Malin Löfgren, kommunekolog i Haninge kommun.

Lättillgänglig skärgårdsmiljö

En halvtimmes cykelväg från Vega, eller en kvart med bil, ligger Tyresta nationalpark med sin särpräglade gammelskog, ett av de största orörda skogsområdena utanför fjälltrakterna. I Tyresta by finns ett naturum; Nationalparkernas hus med en utställning om alla nationalparker i Sverige och om vår svenska natur. Här finns även ett café och en bondgård med djur. Ett uppskattat utflyktsmål för hela familjen med andra ord.

–Jag vill också slå ett slag för Haninges fantastiska skärgård, som består av närmare 4000 öar, kobbar och skär, alla med sin unika karaktär. Från Vega är det lätt att ta sig ut till skärgården, båtar går bland annat från Dalarö brygga och Årsta Havsbad. Passa på att upptäcka dina egna guldkorn i Haninges skärgård, några tips är exempelvis Utö och Ornö. Stegsholm, på halvön Gålö, är ett annat fantastiskt vackert område med mäktiga ekar och blommande hagmarker säger Malin Löfgren.

 

Utforska Haninges natur med Naturkartan

För dig som söker lugnet och vill uppleva naturen med lite mindre folk omkring dig kan våtmarken och skogarna invid Skutans gård, som gränsar till Tyresta, vara ett alternativ. Här finns ett fågeltorn, fina svampskogar och en naturstig. Det är bara ett av många utflyktsmål för dig som vill njuta av naturen nära Vega.

–Ett tips till dig som är nyinflyttad är att ladda ner den kostnadsfria appen Naturkartan, där du hittar information om både naturreservat och andra spännande naturområden i hela Haninge kommun. Naturkartan finns även på nätet. För dig som vill upptäcka den närliggande naturen med guide arrangerar Haninge kommun guidade vandringar i olika naturområden. Mer information om det finns på vår hemsida, säger Malin Löfgren.

Foto: Malin Löfgren

Ljuskonstverk i kvarteret Las Vega stärker Vegastadens identitet

Ett av Vegas nya kvarter, som fått namnet Las Vega och står inflyttningsklart 2019, får ett eget signum i form av ett karaktärsskapande ljuskonstverk. Ljuskonstverket lyser upp kvarteret, både för de boende och för de som passerar med tåget. Särskilt under de mörka årstiderna sprider ljuskonstverket ett varmt och välkomnande ljussken.

Kvarteret Las Vega, som består av 103 bostadsrättslägenheter på mellan ett och fyra rum och kök, karakteriseras av en variation vad gäller fasadmaterial, kulör och höjdskillnader mellan byggnadskropparna. Las Vega är tänkt att bli ett bostadskvarter som sticker ut, med innovativ arkitektur och tre stora gemensamma takterrasser där de boende bland annat kan umgås och ägna sig åt odling. Ljuskonstverket är ett programmeringsbart ljusspel som integreras i två av gavelfasaderna, varav en vetter mot ett litet torg som anläggs i anslutning till kvarteret.

Döljer sig bakom fasad av frostat glas

Ljuskonstverket blir definitivt något att vila ögonen på under de mörka årstiderna. Ljuskonstverket döljer sig bakom en fasad av frostat glas och visar sig först när skymningen faller, det kompletterar de variationsrika fasadmaterialen, som bland annat består av glasprofiler och skiffer med olika mönstersättning och kulör.

–Wästbygg, som är kvarterets byggherre, har alltid en hög arkitektonisk ambitionsnivå i sina projekt, så det är naturligt att vi skapar något extra för stadsdelen tillsammans med dem. Eftersom ljuskonstverket är programmeringsbart så är det enkelt att skapa variation genom att programmera in olika typer av ljusspel, säger Gabriel Wiklund, arkitekt på Sundell Arkitekter, som utformat kvarteret.

–Ljuskonstverket bidrog säkerligen när Haninge Kommun, med stadsarkitekten Andreas Paulson i spetsen, utsåg vårt förslag som vinnare i den markanvisningstävling som arrangerades för  södra delen av Vegastaden. Vår ambition är att det ska bli ett ambitiöst och elegant kvarter som präglas av en samtida arkitektur, säger Gabriel Wiklund.

Vegas aktivitetshus samlar Vegabor i alla åldrar

Mitt i Vega planeras ett aktivitetshus som ska bli en mångsidig mötesplats över generationsgränserna. I aktivitetshuset, som beräknas stå klart hösten 2021, samsas en ny F-9 skola med bland annat ett bibliotek, en idrottshall, kulturskola, café samt en kombinerad fritidsgård för unga och träffpunkt för äldre. Här ska Vegabor i alla åldrar kunna träffas och aktivera sig.

Aktivitetshuset blir något av en signaturbyggnad för Vega, väl synlig för alla som rör sig vid eller i närheten av pendeltågsstationen.

– Vi betraktar aktivitetshuset som ett innovativt och yteffektivt sätt att samla många verksamheter under ett tak. Huset blir ett lokalt komplement till kulturhuset i Handen och i andra delar av kommunen. Kommunens fastighetsbolag Tornberget arrangerar en projekttävling där tre upphandlade arkitektbyråer inbjuds att lämna in vars ett förslag på hur huset kan utformas utifrån vårt önskemål att inrymma många olika verksamheter i ett och samma hus. Den arkitektbyrå som lämnar in det vinnande förslaget kommer sedan att ingå i en projektgrupp och tillsammans med oss från kommunen jobba vidare med husets utformning och funktion, säger Andreas Paulson, stadsarkitekt i Haninge kommun.

Placeras i hjärtat av den nya stadsdelen

– För närvarande pågår ett arbete i kommunen kring aktivitetshusets utformning och funktion, men det kommer att få en yta på cirka 12 500 kvadratmeter, vilket inkluderar även skolans lokaler. Planerad byggstart är hösten 2019 och huset beräknas stå klart hösten 2021. Eftersom det tillfälliga spåret till Vega station ska dras på tomten så behöver den nya pendeltågsstationen stå klar innan vi sätter spaden i marken, säger Mikael Stadin-Steffen, lokalstrateg på Haninge kommuns lokalförsörjningsenhet.

Vegas aktivitetshus kommer alltså att ligga mitt i den nya stadsdelen och visionen är att skapa en levande mötesplats för Vegabor i alla åldrar. Att skapa mötesplatser över generationsgränserna är viktigt. Här planeras exempelvis en kombinerad träffpunkt för äldre samt fritidsgård för stadsdelens unga. I anslutning till biblioteket kommer det att finnas föreningslokaler för det lokala föreningslivets möten och aktiviteter och även idrottshallen kommer att kunna nyttjas på såväl dagtid som kvällar och helger.

– Många olika verksamheter ska samsas i det nya huset, vi tror och hoppas att det ska präglas av liv och rörelse stora delar av veckan. Husets läge och blandade innehåll gör att alla Vegabor ska ha något att hämta här. För oss är det också viktigt att kunna erbjuda ett hus med ett utbud och aktiviteter på hemmaplan för de boende i den nya stadsdelen, säger Mikael Stadin-Steffen.

Med en hög ambitionsnivå

Cederhusen är ett boende utöver det vanliga. Här bygger Bolite lägenheter med egen balkong, terrass eller uteplats och dessutom en gemensam takterrass. Planlösningarna är noga genomtänkta och materialvalen är av hög kvalitet.

Vi säljstartar Cederhusen den 21:a maj– säkra din köplats på www.bolite.se

Ett Vega med visioner!

Vegastaden är ett av Stockholms mest intressanta stadsbyggnadsprojekt. Och det är mycket på gång. I den här videon får du veta allt om hur tankarna gått hos de styrande, från det första spadtaget till den spännande fortsättningen.

Unik arkitektur och fantastiska balkonger

Oavsett om du bor stort eller smått kan du njuta av de fantastiska balkongerna i nya bostadsrättsföreningen Bonneville i Vega. Husen som är ritade av Vera Arkitekter Stockholm har en unik arkitektur och erbjuder lägenheter i olika storlekar. Missa inte säljstarten den 1 april – anmäl ditt intresse redan idag!

Vega – stilrent med ljuskonstverk

I nya kvarteret Las Vega bor du i en ombonad miljö med kreativa detaljer. Njut av spännande färg- och materialval och ljuskonstverk på fasaderna och gemensamma takterasser som ger sol hela dagen. Nu har du chansen att köpa välplanerade lägenheter med stilrena materialval och öppna planlösningar. Säljpremiären är den 28 mars. Anmäl ditt intresse idag och bli inbjuden till säljpremiären.

Läs mer och anmäl ditt intresse här.

I Vega kan du bo hållbart och smart

Söker du en modern och välplanerad lägenhet i nya stadsdelen Vega erbjuder vi nu en unik chans. Här bor du modernt med smarta planlösningar och gedigna materialval. Stena Fastigheter ger dig ett boende som håller i längden och som tar hänsyn till miljö och kvalitet. Allt för att du ska känna dig trygg. Missa inte säljstarten för BRF Vegatvåan den 26 mars!
Läs mer och anmäl intresse här.

I Vega byggs det i rekordfart – tre hushåll om dagen flyttar in

Det är huggsexa om bostäderna. Just nu flyttar upp till tre hushåll om dagen in i Vega – tre gånger snabbare än kommunen planerat för. Med 891 bostäder, över 7 procent av länets totala nybyggnation, byggde Haninge 2015 flest bostäder av alla kranskommuner. Det mesta centreras inte helt oväntat till Vega och Handen – och inflyttningsvågen till Vega går inte att ta miste på.

Läs mer på Mitt i Stockholm