Raoul Wallenbergskolan etablerar förskola och skola i Vega

I augusti 2018 startar friskoleföretaget Raoul Wallenbergskolan en ny förskola och i augusti 2019 inviger de en ny F-6 skola med plats för 350 elever på Nackterhusvägen, ett stenkast från Vegas framtida pendeltågsstation. Skolan kommer att drivas utifrån konceptet ”Skolan mitt i byn”, vilket innebär att lokalerna blir tillgängliga för Vegaborna även på kvällar och helger.

Målsättningen är att skolans lokaler dels ska kunna nyttjas av barn och ungdomar efter skoltid, men även fungera som en mötesplats för vuxna Vegabor som vill delta i idrottsaktiviteter, föreningsliv, studiecirklar och liknande.

–Vi tror att vårt nya koncept ”Skolan mitt i byn” kommer att betyda mycket för såväl stora som små Vegabor, det gör skolan till en naturlig mötesplats. Tanken är även att Vegaborna ska kunna fika eller äta lunch i skolans matsal på helgerna, säger Per Egon Johansson, vd för Raoul Wallenbergskolorna.

På skolan, som får en samlad lokalyta på 3000 kvadratmeter och en skolgård på 5000 kvadratmeter, kommer det utöver lektionssalar även att finnas en gymnastiksal som kan användas för många olika typer av idrottsaktiviteter samt ett tillagningskök och matsal för 200 personer.

Förskolan inryms i en separat byggnad

Skolbyggnaden kommer att bestå av fyra våningsplan. När skolan är helt utbyggd kommer den att ha två klasser i varje årskurs. Senast i juli 2018 ska förskolan, som kommer att inrymmas i en separat byggnad, stå klar för inflyttning och i augusti samma år ska verksamheten kunna starta. Raoul Wallenbergskolan driver sina förskolor och skolor med en tydlig värdegrund som baseras på ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

–Wästbygg, som bygger skolan och förskolan, kontaktade oss och frågade om vi var intresserade av att driva förskole- och skolverksamhet i Vega. Vi har bland annat erfarenhet av att starta upp verksamhet i Järvastaden, som ju också är en ny stadsdel som växer fram. Att starta förskole- och skolverksamhet i Vega kändes därför som en intressant möjlighet för oss. Våra lokaler utformas för att kunna användas för många olika verksamheter och vi är självklart intresserade av att samarbeta med det lokala förenings- och kulturlivet i Vega, säger Per Egon Johansson.

Läs mer: