Syn-och mätträff ökar tryggheten för de blivande lägenhetsinnehavarna i Brf Vegabonusen

Måndagen den 28 augusti flyttar de 21 första hushållen in i Stena Fastigheters kvarter Brf Vegabonusen. Inför inflyttningen fick alla blivande lägenhetsinnehavare tillfälle att syna sina lägenheter på en kombinerad syn- och mätträff.

Snart är det dags för den första inflyttningsetappen i Brf Vegabonusen, som består av 63 bostäder. Syn- och mätträffen går till så att en representant från Stena Fastigheter presenterar bostaden för köparen, i närvaro av en oberoende besiktningsman.

Syftet är att ge köparen trygghet i att alla gällande byggnormer och regler har följts samt att lägenheten motsvarar den nyproduktionsstandard köparna kan förvänta sig. Som köpare får man möjlighet att på en bestämd tid gå igenom bostaden där bland annat den oberoende besiktningsmannen som gjort slutbesiktningen närvarar. Man går tillsammans igenom rum och utrymmen, installationer och andraväsentliga delar av bostaden innan tillträdesdagen.