Vegas aktivitetshus samlar Vegabor i alla åldrar

Mitt i Vega planeras ett aktivitetshus som ska bli en mångsidig mötesplats över generationsgränserna. I aktivitetshuset, som beräknas stå klart hösten 2021, samsas en ny F-9 skola med bland annat ett bibliotek, en idrottshall, kulturskola, café samt en kombinerad fritidsgård för unga och träffpunkt för äldre. Här ska Vegabor i alla åldrar kunna träffas och aktivera sig.

Aktivitetshuset blir något av en signaturbyggnad för Vega, väl synlig för alla som rör sig vid eller i närheten av pendeltågsstationen.

– Vi betraktar aktivitetshuset som ett innovativt och yteffektivt sätt att samla många verksamheter under ett tak. Huset blir ett lokalt komplement till kulturhuset i Handen och i andra delar av kommunen. Kommunens fastighetsbolag Tornberget arrangerar en projekttävling där tre upphandlade arkitektbyråer inbjuds att lämna in vars ett förslag på hur huset kan utformas utifrån vårt önskemål att inrymma många olika verksamheter i ett och samma hus. Den arkitektbyrå som lämnar in det vinnande förslaget kommer sedan att ingå i en projektgrupp och tillsammans med oss från kommunen jobba vidare med husets utformning och funktion, säger Andreas Paulson, stadsarkitekt i Haninge kommun.

Placeras i hjärtat av den nya stadsdelen

– För närvarande pågår ett arbete i kommunen kring aktivitetshusets utformning och funktion, men det kommer att få en yta på cirka 12 500 kvadratmeter, vilket inkluderar även skolans lokaler. Planerad byggstart är hösten 2019 och huset beräknas stå klart hösten 2021. Eftersom det tillfälliga spåret till Vega station ska dras på tomten så behöver den nya pendeltågsstationen stå klar innan vi sätter spaden i marken, säger Mikael Stadin-Steffen, lokalstrateg på Haninge kommuns lokalförsörjningsenhet.

Vegas aktivitetshus kommer alltså att ligga mitt i den nya stadsdelen och visionen är att skapa en levande mötesplats för Vegabor i alla åldrar. Att skapa mötesplatser över generationsgränserna är viktigt. Här planeras exempelvis en kombinerad träffpunkt för äldre samt fritidsgård för stadsdelens unga. I anslutning till biblioteket kommer det att finnas föreningslokaler för det lokala föreningslivets möten och aktiviteter och även idrottshallen kommer att kunna nyttjas på såväl dagtid som kvällar och helger.

– Många olika verksamheter ska samsas i det nya huset, vi tror och hoppas att det ska präglas av liv och rörelse stora delar av veckan. Husets läge och blandade innehåll gör att alla Vegabor ska ha något att hämta här. För oss är det också viktigt att kunna erbjuda ett hus med ett utbud och aktiviteter på hemmaplan för de boende i den nya stadsdelen, säger Mikael Stadin-Steffen.