Är Vegaborna ute och cyklar?

Japp – med stolthet, för att cykla är ju som bekant bättre för både miljön, hälsan och plånboken. I Vega ska det vara enkelt och smidigt att välja det klimatsmarta alternativet, alltså prioriteras cykelvägar framför biltrafik.

För att skapa en hållbar utveckling behövs en förändring av våra resvanor. Vi behöver gå och cykla mer, och särskilt i närområdet har cykling en stor betydelse. En överflyttning av resor från bränsledrivna fordon till cykel, bidrar till förbättrad luft och minskat trafikbuller.

Det är även bevisat att ca 30 minuter fysisk aktivitet om dagen förebygger bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, och cykling i naturmiljöer både lugnar, stärker och lyfter vårt sinne. Inte heller behöver man åka 18 varv runt kvarteret för att hitta en parkeringsplats, och när man väl har hittat en – betala för att få stå där ett par timmar.

Att cykla är alltså en bra investering på flera olika sätt, och med de nya cykelalternativen som elcykel, är det knappt ansträngande att göra denna goda gärning.

Över hela Haninge har det de senaste åren fokuserats på att utöka cykelvägar och göra cykling till ett mer attraktivt transportmedel, för att det ska bli en långsiktigt hållbar region.

Runt Vega har det handlat om följande åtgärder:

Bredda befintlig gångbana på Nordenskiölds Väg (mellan Jökelvägen och Nynäsvägen), bredda befintlig gångbana på Vardövägen (Mellan Nordenskiölds Väg och Brusewitz väg), bredda gång/cykelbana mellan Handen och Vega, ny gång/cykelbana på Hallstens väg, ny gång/cykelbana mellan Nordostpassagen och Länna.

Stora satsningar har även gjorts gällande belysning, cykelparkeringar och cykelpumpar, allt för att cykelturen ska bli en trygg upplevelse.

Så varmt välkommen till Vega – den hållbara stadsdelen där vi låter bilen stå.