Arkitekten berättar – Kvarter 10

Nya kvarter i Vega fortsätter att ta form och vi börjar ana hur vår stadsdel kommer att se ut. Nu byggstartar Scandinavian Property Group ”Kvarter 10” i Vega där arkitekt Petter Aaro på BSK Arkitekter är ansvarig för utformningen.

Kvarter 10 ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen i Vega och består av 104 hyresrättslägenheter, garageplatser samt en ICA-butik.

Naturliga material och en färgskala som samspelar med omgivningen präglar utformningen av Kvarter 10. Den långa sekvensen av burspråk och balkonger längs pendeltåget avslutas i ett resligt, artikulerat torn mot busstorget och stationsentrén. Tornet reser sig över den omgivande bebyggelsen och blir ett tydligt landmärke vid Vega station. ICA-butiken, belägen i hörnet av den höga bottenvåningen, kommer med sina generösa öppningar att bidra till stadslivet.

– Kvarter 10 är geografiskt placerat precis intill Vega station. Kvarterets placering i kombination med att ICA-butiken kommer att öppna i byggnadens bottenvåning gör området kring kvarteret till en mötesplats och ett centrum i Vega. Tornet med hyresrätterna kommer att vara 10 våningar högt och synas tydligt från de förbipasserande pendeltågen. Så Kvarter 10 blir därför ett landmärke för Vega säger Petter Aaro, ansvarig arkitekt, BSK arkitekter.

Hyresrätterna i Kvarter 10 kommer att finnas i olika storlekar. Planlösningarna utgår från samma principer som i bostadsrätterna i Brf Slänten i Vega. Det vill säga genomgående ljusa material och moderna öppna planlösningar.

– Lägenheterna utgörs av kvadratsmarta 1:or till rymliga 4:or, där de minsta lägenheterna är omkring 30 Kvm och de största upp mot 90 Kvm. Alla lägenheter kommer också att ha balkong eller uteplats samt generösa fönster som ger ett vackert naturligt ljus, säger Petter Aaro.

I Kvarter 10 kommer det också att byggas två våningar med garageplatser. Totalt blir det ca 80 garageplatser där några av dessa platser kommer att ha automatiska parkeringssystem. Sex av dessa platser är också reserverade för en bilpool.

– Garaget kommer att vara placerat under marken och bestå av två våningar. Garaget kommer också att ha en del automatiska platser i form av plattformar som kan röra sig i sidled. Detta gör att man kan få plats med fler bilar på mindre yta. Tillsammans med bilpoolen så blir detta därför ett rätt modernt garage, säger Petter Aaro.

ICA-butiken kommer att markera en stor del av Kvarter 10 och med pendeltåget på nära håll så blir området något av ett centrum för Vega. Kvarteret måste därför utformas på ett sätt som gör det tillgängligt för alla som bor i Vega på ett naturligt sätt. Vilket är både roligt och utmanande menar Petter Aaro på BSK arkitekter.

– Det har varit en utmaning att få ihop alla olika funktioner som garage, butik och bostäder i kombination med en intressant formgivning. Det blir trots allt en väldigt viktig del av Vega. Av den anledningen är det viktigt att kvarteret formas för alla som bor i Vega och inte bara för de som kommer att bo i hyresrätterna. Den genomgående känslan blir att Kvarter 10 tillhör alla. Utöver ICA-butiken kommer det även att finnas en gemensam gård som alla i Vega kan nyttja. Denna kommer utformas med en del träd, någon pergola, mycket bänkar samt lekplatser för de små, avslutar Petter Aaro.

Tillsammans med Kvarter 9 och BRF Slänten, blir Kvarter 10 ett av totalt tre kvarter som SPG bygger kring pendeltågsstationen i Vega. Vardera kvarter formas med egna och distinkta karaktärer men med ett tydligt gemensamt DNA i detaljer och lösningar.

Foto och bildrättigheter: BSK Arkitekter