Befintliga och planerade förskolor och grundskolor i Vega

I Vega ska allt man behöver finnas på nära håll. Däribland även förskolor och grundskolor. Idag finns flera alternativ för de små- och medelstora och framåt planeras även utbudet av skolor att öka.

I Vega ska det vara enkelt att få vardagen att gå ihop. En viktig del för att det ska bli möjligt är att utbudet av förskolor och grundskolor är tillräckligt och finns på nära avstånd. Vi guidar er igenom förskolorna och grundskolorna i Vega!

Förskolor

I Vega planeras det att finnas åtta förskolor. Idag finns redan sju förskolor och ytterligare en planeras i centrala Vega – Vega skola och aktivitetshus.

Förskolan Gunnebo
Förskolan Gunnebo präglas av Reggio Emilias filosofi där barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära. Läs mer om Gunnebo Förskola.

Förskolan Alprosen
Alprosens Förskola präglas, precis som Förskolan Gunnebo av Reggio Emilias filosofi där barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära. Läs mer om Förskolan Alprosen.

Förskolan Spetsbergen
Förskolan Spetsbergen är en Ur och skur-förskola där friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser är en viktig del i pedagogiken. Läs mer om Förskolan Spetsbergen.

Förskolan Raoul Wallenberg 1
Förskolan Raoul Wallenberg 1 erbjuder en lugn och trygg miljö med fokus på nyfikenhet och lek. Läs mer om Förskolan Raoul Wallenberg 1.

Förskolan Raoul Wallenberg 2
Förskolan Raoul Wallenberg 2 erbjuder precis som Raoul Wallenberg 1 en lugn och trygg miljö med fokus på nyfikenhet och lek. Läs mer om Förskolan Raoul Wallenberg 2.

Förskolan Norlandia Pionjären
Norlandia Förskolor Pionjären erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Läs mer om Förskolan Norlandia Pionjären.

Nakterhus Förskola
Nakterhus Förskola öppnade hösten 2020. Förskolan öppnade först två avdelningar och utökas succesivt. På Förskolan Nakterhusskolan utgår barnens lärande från deras förutsättningar och intressen. Läs mer om Nakterhus Förskola.

Planerad Förskola – Vega skola och aktivitetshus
I centrala Vega byggs ett aktivitetshus som bland annat kommer att innehålla en förskola i området. Området planeras stå klart 2023. Läs vår nyhet om Vega skola och aktivitetshus.

Grundskolor

I Vega finns idag två grundskolor och ytterligare en planeras i centrala Vega – Vega skola och aktivitetshus.

Måsöskolan, åk 1–6
Måsöskolan är Vegas äldsta skola och har funnits i 24 år. På Måsaskolan går det cirka 622 elever. Måsöskolans värdegrund präglas av 5 ord: Respekt, ansvar, trygghet, språk och rutiner. Läs mer om Måsöskolan.

Nakterhusskolan, åk 1–3
I augusti 2020 öppnade Nakterhusskolan upp sina helt nybyggda och fina lokaler. Idag har de årskurser mellan 1–3 men framåt ska skolan utökas till årskurs 6. Läs mer om Nakterhusskolan.

Planerad Grundskola – Vega skola och aktivitetshus
I centrala Vega byggs ett aktivitetshus som bland annat kommer att innehålla en grundskola för omkring 900 elever i årskurserna F-9. Läs vår nyhet om Vega skola och aktivitetshus.