Bostäder med fokus på framtiden

Vega är en stadsdel med flera klimatsmarta alternativ. Här finns cykleparkeringar, samtidigt som gång- och cykelvägar prioriteras framför biltrafik. Många av bostadsutvecklarna har även stort fokus på hälso- och miljökrav gällande allt från material till energianvändning.

Bostads- och byggindustrin står för närmare 40 procent av energi- och material användningen samt avfallsproduktionen i samhället. Alltså är det viktigt att byggen sker med miljön i åtanke genom hela processen.

Det är enkelt att säga att ett hus är byggt med ett hållbart tänk med hänsyn till både miljön och människors hälsa. Men det är en annan sak att verkligen kunna bevisa det. Vi tog kontakt med några aktörer här i Vega, för att ta reda på mer om hur de arbetar med dessa viktiga frågor.

Ikano bostad börjar bygga Svanenmärkt
Svanen är en nordisk miljömärkning som appliceras på både varor och tjänster. När det handlar om bostäder innebär Svanenmärkningen att de är byggda efter höga hälso- och miljökrav gällande allt från material till energianvändning.

Ikano bostad har arbetat länge med miljöfrågor för att skapa möjligheter till en bättre vardag för deras kunder. Från och med juli 2020 kommer alla bostadsrätts- och hyresrättsprojekt att Svanenmärkas. Först ut är Brf Gnistra.

– ”Vi är väldigt glada och stolta över att Gnistra kommer att bli Ikanos första projekt som byggs Svanenmärkt. Det känns viktigt att sträva efter att de hem vi bygger ska vara energisnåla och hälsosamma. Och att göra det i Vega där det redan finns ett stort fokus på miljöfrågor känns helt rätt!” – Katarina Tibell, Biträdande Projektledare för Brf Gnista

Bonava Svanenmärker och sätter upp solceller
Bonava började Svanenmärka delar av sina grannskap redan 2012 för att få ett kvitto på att de lever upp till den höga miljömässiga standarden. Idag Svanenmärker de samtliga, och ser till att det alltid finns plats för återvinning, att byggmaterialet är fritt från hälsoskadliga och miljöfarliga ämnen, samt att alla vitvaror är energisnåla.

Ett miljövänligt hem är också ett ekonomiskt hem, eftersom uppvärmning kostar för både planeten och plånboken. En Svanenmärkning innebär höga krav på ett effektivt klimatskal. Det vill säga att golv, tak, väggar, dörrar och fönster har bra isolering.

– ”I alla våra byggnader arbetar vi för att ha en låg energianvändning. Det som är intressant med Newton är att det är ett av våra första projekt där vi ska sätter upp solceller på taket, och det tycker jag är väldig spännande” – Paula Picardo, miljösamordnare för Newton projektet i Vega.

Lindbäcks jobbar mot FN:s globala hållbarhetsmål
Lindbäcks strävar alltid efter att vara ett långsiktigt hållbart företag med samhällsengagemang, och jobbar därför mot FN:s globala hållbarhetsmål som antogs 2015.

Detta innebär bland annat att fossil energi måste ersättas av förnybar energi, samtidigt som energianvändningen måste effektiviseras. För att spara på resurser bygger de därför med trästomme, och den nya fabriken på Haraholmen försörjs med förnybar energi, till största delen av den egna solcellsanläggningen.

Till sina kunder erbjuder de sen flera andra gröna lösningar, som till exempel uppladdningsplatser för både bil och cykel, solceller och smidig källsortering.

Vill du veta mer om respektive bostadsutvecklare? Gå in här:
Ikano, Bonava, Lindbäcks