Asfaltering på Kvarntorps allé

Under vecka 28 kommer det att asfalteras på Kvarntorps allé, detta kan påverka trafiken något.