Det var en gång en motorvagnshållplats

På sikt kommer 10 000 människor vara bosatta här i Vega. Det mesta runt här andas modern samhällsbyggnad, men det finns också spännande historiska berättelser om bygden.

Hela Mälardalen har påverkats av inlandsisen och landhöjningen som skapade förutsättningar för människor att bosätta sig. I Vega behöver du inte gå långt för att se spår av istiden i de närliggande naturreservatens bergsformationer. Men låt oss inte fastna i förhistorisk tid, utan hoppar raskt fram till början av 1900-talet.

Bild från Vega Villaförening

Det var en gång en motorvagnshållplats

Vegas första tågstation på Nynäsbanan kom till 1929 i samband med att Trafik AB Stockholm-Nynäs införde motorvagnar på sträckan Älvsjö–Nynäshamn. Stationerna hade en liten väntkur och en ”plåtstins” (samma typ som skärgårdsbryggorna fortfarande använder) för att visa att det finns passagerare som vill med på tåget. Trafiken drevs i ett eget bolag ända fram till 1957, då den övertogs av staten. Då pendeltågstrafik infördes på Nynäsbanan 1973 lades Vegas station ner. I början av 2019 får den före detta hållplatsen nytt liv och blir Vegas nya toppmoderna pendeltågsstation. Men det är en annan historia.