Att flytta in i ett nyproduktionsområde innebär en särskild gemenskap. I Vega är dessutom gårdarna och utrymmen mellan bostäderna tätt belagda vilket skapar sociala rum för umgänge och spontana möten. En del av husen har gemensamma takterrasser och andra kollektiva utrymmen. Kanske dukar ni upp till kräftskiva i augusti, eller samlar kompisgänget för att grilla?

Förutom ytorna mellan husen kommer det i Vega att finnas många gemensamma platser som torg, parker och grönområden. De gång- och cykelstråk som förbinder Vega med övriga delar av närområdet gör det inte bara lättare att leva lite miljövänligare, utan skapar också en social känsla. Aktivitetshuset, som planeras stå klart 2021, är tänkt att dela lokaler med en F-9-skola intill pendeltågsstationen och huset kommer förutom fritidsgård att rymma ett gym, idrottssalar och bibliotek.

Nyfiken på bostäderna i Vega?

Hitta ditt nya hem här