I Vega ska det vara lätt att välja det klimatsmarta alternativet. Gång- och cykelvägar prioriteras framför biltrafik. Elbilar ska vara möjliga att ladda på flera ställen, och det ska finnas många cykelparkeringar. Matavfall komposteras enkelt lokalt eller samlas upp separat och insamling av glas, papper, metall och batterier ska kunna göras vid bostaden.

Vega kommer att vara ett lågenergisamhälle, där byggnader, utrustning, gatubelysning, vatten och avfall tillsammans förbrukar så lite energi som möjligt. Byggnationen ska vara tät där den bästa tillgängligheten till kollektivtrafik finns. Varje del av Vegas planeringsprocess präglas av ett hållbarhetstänk, även själva byggfasen. Byggmaterialen ska återvinnas och energianvändningen vid byggnationen ska hållas låg.

Självklart kommer den gröna stadsdelen att vara grön även till färgen – fruktträd och bärbuskar ska premieras i offentliga planteringar, gröna öar ska planteras vid parkeringar och vegetation ska uppmuntras på fasaderna. Sedumodlingar på taken bidrar ytterligare till den gröna stadsdelen, både ur ett praktiskt och estetiskt perspektiv.

Nyfiken på bostäderna i Vega?

Hitta ditt nya hem här