Omgivet av natur, vatten och friluftsområden så har Vega också ambitionen att vara en attraktiv, vacker och inspirerande stadsdel. Då behövs det förstås lokaler för bland annat butiker, restauranger, kontor och andra verksamheter. Verksamheterna ska underlätta det vardagliga livet för Haningeborna och samtidigt omfamna Vegas hjärta och själ.

Målsättningen är att erbjuda ett så komplett utbud som möjligt av service och handel. Kring torget, pendeltågsstationen och stadsdelens huvudgata är ambitionen att serviceutbudet ska vara tillgängligt och levande på dagtid. Detta tillsammans med attraktiva mötesplatser för att skapa sociala rum med plats för umgänge och spontana sociala möten.

Precis som byggnadsprocessen i Vega så ska lokalerna även präglas av det viktiga hållbarhetstänket – anpassat efter framtidens behov. Det innebär bland annat att fruktträd och bärbuskar ska bli en naturlig del av stadskärnan och att grönska ska uppmuntras vid de fasader där verksamheterna bedrivs. Kombinationen av ett vackert område tillsammans med attraktiva utbud av verksamheter ska göra Vega till levande plats för alla.

Är du intresserad av att hyra en lokal för din verksamhet här i Vega så kan du göra din intresseanmälan här nedan.

Jag är intresserad av lokal

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad av att bedriva verksamhet här. Din intresseanmälan skickas till flera utav bostadsutvecklarna i Vega.

Hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa här.