Nakterhusskolan breddar skolutbudet i Vega!

Ännu en skola har öppnat i Vega! Den 19 augusti slog den tre våningar höga Nakterhusskolan upp portarna för sina elever. Vega erbjuder nu ännu fler möjligheter till skolgång. Rektor Henrik Engebretzen njuter av den roliga utmaningen av att vara med och bygga upp en ny skolverksamhet i en växande stadsdel.

Nya elever, ny personal och nya lokaler. Det är mycket som ska sättas på plats när en ny skola startas upp. Tack vare en engagerad personal med hög kompetens tycker Henrik Engebretzen, rektor på Nakterhusskolan, att allt har gått bra.

– Allt har gått väldigt bra sedan öppningen trots att vi hade kort förberedelsetid. Personalen har visat ett fantastiskt engagemang och det känns som eleverna har kommit in på ett bra sätt. När vi annonserade för lärarjobb till skolan var det över 800 personer som sökte jobben vilket har gjort att vi haft lyxen att ta in 100% behöriga lärare. Det är en otrolig ynnest och stor fördel för oss. Jag tror många tyckte det lät som ett spännande jobb i en rolig miljö. Dessutom är det många som enkelt kan ta sig till Vega med pendeltåget vilket jag tror påverkade att så många sökte, säger Henrik Engebretzen.

Henrik Engebretzen blev lockad direkt när han fick erbjudandet om att bli rektor på Nakterhusskolan. Han har varit rektor i Haninge tidigare och gillar kommunen i sin helhet. Dessutom har han tidigare varit med och startat upp en skola vid Fridhemsplan i Stockholm och tyckte då det var roligt.

– Jag brinner verkligen för att starta upp en skolverksamhet och även om det är utmanande i stunder så är det också en väldigt dynamisk och utvecklande miljö att jobba i. Här i Vega och Nakterhusskolan finns verkligen alla förutsättningar för att driva en skolverksamhet på högsta möjliga nivå. Det är en vacker miljö runtomkring skolan och skolan i sig är väldigt modern. Nu ska vi lägga grunden för någonting bra och expandera med åren vilket är en positiv känsla att vara en del av, säger Henrik Engebretzen.

Just nu går det ett hundratal elever på Nakterhusskolan från förskoleklass till årskurs 3. Hösten 2021 så ska tre nya förskoleklasser börja och sedan är planen att växa succesivt med både elever och personal till dess att ca 450–500 elever går i skolan från förskola till årskurs 6.

Sedan tidigare finns även Måsöskolan som också är en kommunal skola i Vega. Henrik menar att dialogen och samarbetet tillsammans med Måsöskolan är viktigt i Vega när antalet invånare ökar. Tillsammans kan de erbjuda Vegaborna och människor i närliggande områden ett bra skolutbud.

– Jag tror att vi fyller ut ett behov som finns och kommer att finnas i Vega. Det gör det gynnsamt för familjer i Vega att få en skolplats. Vi har också ett samarbete med Måsöskolan där vi har en tät dialog och hela tiden tittar på hur vi kan samarbeta framöver och hjälpa varandra.

– Pendeltågsstationen som ligger 300 meter från skolan gör också att det är enkelt för folk att ta sig till Vega väldigt snabbt. Det gör Vega som stad än mer attraktivt och skapar ett gynnsamt läge för oss som bedriver skolverksamhet här, säger Henrik Engebretzen.

Miljöcertifierad
I Vega ska klimatsmarta alternativ prioriteras, så även vad gäller de byggnader som byggs här. Nakterhusskolan har nominerats för miljöcertifieringen silver. Själva certifieringen tilldelas två år efter att man följt byggnadens värden och krav. Det handlar bland om krav på hur klimatsmart skolan är vad gäller energiförbrukning men ställer också höga krav på bland annat luftkvalitet, buller och akustik samt värmestrålning.

– Man märker verkligen att skolan och lokalerna är moderna. Någonting jag verkligen har märkt av är akustiken i lokalerna, avslutar Henrik Engebretzen.

Nakterhusskolan tar emot elever löpande i de klasser som finns i skolan idag. För att ansöka om plats på skolan, besök Haninge kommuns hemsida.