Ny förskola i Vega har öppnat

Nu har Raoul Wallenbergskolan öppnat upp portarna till sin nya förskola här i Vega. Med fler förskoleplatser blir vardagslivet ännu lite enklare i området. Pamela Redondo är förskolechef och berättar.

Hur stor är förskolan?
– Vi har plats för 100 barn fördelade på sex avdelningar. Eftersom vi är nyöppnade är det många småttingar här. Vi har fyra grupper för barn födda 2016 och 2017, och två avdelningar för lite större barn, födda 2013 till 2015. En av avdelningarna för de äldre barnen är en så kallad utegrupp, där man i princip är ute hela dagarna.

Det låter som att det redan är fullt? Är det någon idé att ställa sig i kö?
– Ja, vi har haft ett stort tryck, och har 100 barn i kö. Men de står ju också i kö till andra förskolor, så det finns ändå goda möjligheter att få plats här. Till nästa höst är det några barn som börjar skolan och då kommer vi att kunna ta in nya barn.

Vad är Raoul Wallenbergskolan?
– Vi driver både förskolor och grundskolor. Vi tycker att alla har rätt till en bra utbildning och vi vill att barnen ska få lugn och ro, så vi vill inte ha för stora barngrupper. Vi utgår från Raul Wallenbergs handlingar och utgår från fyra värdeord; Medkänsla, mod, handlingskraft och ärlighet. Förskoleverksamheten bygger i grunden på Reggio Emilia-filosofin. Vi började rekrytera personal redan i våras och nu har vi 19 pedagoger. Av dessa är 18 utbildade, och den 19:e ska utbilda sig inom kort. På varje avdelning finns en förskolelärare och två barnskötare.

Berätta om de nybyggda lokalerna.
– Vi har kunnat vara med och påverka och ha åsikter redan från början och har haft ett nära samarbete med Wästbygg. Det som är extra bra är att lokalerna är ritade just för förskoleverksamhet redan från början. Varje avdelning består av tre rum, en ateljé, ett vilorum och ett pussel- och spelrum där barnen också äter. Vi har också två egna gårdar, en mindre innergård och en lite större skogsgård. Så man kan säga att vi har skogen direkt utanför dörren.

Vad har ni mer för planer i området?
– Vi ska snart byggstarta en grundskola upp till årskurs 6, ”Skolan mitt i byn”, som ska öppna i augusti 2020. Ambitionen är att det ska bli lite mer än bara en skola, utan även en naturlig mötesplats för alla som bor i Vega. Läget är perfekt helt nära där den nya pendeltågsstationen ska ligga.

Den nya förskolan är utvecklad och uppförd av Wästbygg. Ander Berglind, affärsutvecklare, är stolt över slutresultatet.

Vad skiljer förskolor från andra byggprojekt?
– Mycket handlar om inneklimat och ventilation, att barnen ska ha bra luft. Men det finns också andra krav när det gäller den typen av verksamhet, som tillgänglighet och barnsäkerhet. Det handlar om att skapa en trygg miljö. Vi har bland annat sett till att  tydligt separera barnens ytor från gatan. Dessutom fungerar de nya farthindren, som kommunen utfört, väldigt bra för att hålla nere hastigheten ute på gatan.

Berätta om lokalerna.
– Det är väldigt ljust och fräscht, med stimulerande, ändamålsenliga specialanpassade lokaler. Jag tror helt enkelt att både barn och personal kommer att trivas bra här.