Nya trafikplatsen vid Vega

I Vega, som ligger perfekt placerad mellan citypuls och skärgårdsliv, byggs och planeras det för
3 500 bostäder och närmare 10 000 invånare. Med så många nya människor som rör sig till och från Vega varje dag behövdes några förändringar i infrastrukturen. Vi har pratat med Jan-Erik Gunnestedt, som är en av Trafikverkets projektledare för trafikplats Vega.

Varför behövs det en ny trafikplats just här?
– Det här området växer kraftigt de kommande åren och det skapar nya behov för infrastrukturen. En ny trafikplats är nödvändig för att få området att fungera när alla människor flyttar in.

Förutom en ny fin trafikplats, vad är det mer som förändras?
– Förutom trafikplatsen vid Vega bygger vi också om den befintliga trafikplatsen vid Handen där vi ersätter de signalreglerade korsningarna med cirkulationsplatser. Dessutom bygger vi en ny cykelväg från Kvarntorp och längs med Norrby gärde.

Vilken är den stora utmaningen när man startar ett sådant här projekt?
– Det är framförallt att få den befintliga miljön att fungera fast man bygger något så omfattande. Vi behöver skapa plats för oss själva så vi får plats att arbeta – samtidigt som trafiken ska flyta på under byggtiden. Det är väl den största utmaningen skulle jag säga. Det är mycket trafik på 73:an mot Nynäshamn och den här trafikplatsen kommer att få trafiken att flyta smidigare.

Dessutom är det här gammal sjöbotten så marken är väldigt lermäktig. I planeringsstadiet har vi tagit en mängd markprover. Det kan räcka att flytta en trafikplats något för att hitta den optimala platsen att bygga på. Genom att driva ner ett stort antal pålar i leran har vi fått en stabil mark som grund.

Vi tycker att den nya trafikplatsen ser riktigt fin ut.
– Ja det tycker vi också. Vi vill ju bygga så att den smälter ihop med naturen och bebyggelsen runt om, utan att försämra miljön. En bra trafikplats, både rent estetiskt och säkerhetsmässigt.

Hur lång tid tar ett sådant här projekt?
– Vi startade planeringen 2016 och nu under 2018 så kommer det att stå klart.

En ny pendeltågsstation ska också byggas
– Ja det stämmer, det är en kollega till mig som ansvarar för den. Vi tog första spadtaget 2015 och beräknar att stationen tas i drift under våren 2019. Cirka 4 200 människor kommer kliva på tåget på stationen, så den blir välanvänd. Vi räknar också med att en hel del människor kommer behöva parkera vid pendeln och därför kommer det finnas parkeringsplatser för både cykel och bil direkt vid stationen.

Hur känns det när något man arbetat med i flera år blir klart?
– Det är ju alltid en speciell händelse, alla som varit involverade i bygget känner en stolthet när något man jobbat med länge till slut invigs och trafiken släpps på. Det är en stor dag när man öppnar upp, både för oss och alla som får nytta av den.