Snart öppnar pendeltågsstationen!

Ett stort lyft för Vega som stadsdel väntar när arbetet med pendeltågsstationen nu börjar närma sig sin slutstation.  

Pendeltågsstationen i Vega ska fokusera på effektiva flöden för resenärerna med dubbla rulltrappor och enkla anslutningar. Johan Lillsund, platschef på SVEAB, berättar om hur allting började, utmaningarna och pendeltågsstationens betydelse för Vega.

– Det började med en förfrågan som trafikverket skickade ut för att få anbud på och utvärdera om vilket företag som var rätt för uppdraget. Då var det ett antal byggföretag som skickade in sitt intresse för att bygga. Vi lämnade ett anbud, vann upphandlingen och skrev sedan kontraktet i december 2014. Då startade projekteringen av själva projektet där vi utgick från en programbeskrivning på stationen. Trafikverket är beställare av projektet men även SL och Haninge kommun är medfinansiärer. SL kommer att äga stationen och Haninge kommun äger ytorna utanför stationen. När alla pusselbitar var på plats i maj 2015 så startade vi projektet med markförstärkningsarbeten.

Att bygga en pendeltågstation är många gånger en svårplanerad process och det är inte alltid lätt att få till planeringen. Arbetsmiljön är också många gånger tuff.

– Arbetsmiljön har varit utmanande med många arbeten som behövt utföras nattetid under tidspress. Så visst har det blivit tillbud men i det stora hela så har det gått bra.

Det tillkommer även en hel del utmaningar när man ska bygga en pendeltågsstation. Många gånger dyker det upp oanade händelser som försvårar byggandet. Vad gäller Vega pendeltågsstation så har en stor del handlat om geotekniska aspekter.

– Geotekniken har varit utmanande, bland annat så har det varit en hög grundvattennivå och lera i marken vilket har gjort arbetet mer komplicerat. Generellt är också utmaningen med såna här projekt att bygga i befintlig trafik. Så att bygga säkert har varit en stor utmaning för oss. Många gånger måste man även bygga när det inte är någon trafik överhuvudtaget och då gäller det att ha god planering. Sedan när vi har utfört markarbeten i närheten av banvallen så har rälsen rört sig. Då får man tillfälligt pausa arbetet och sedan ta omtag. Trafikverket måste också av förklarliga skäl veta innan att vi behöver förändra trafiken så att arbetena kan utföras. Så de främsta utmaningarna har varit att utföra ett projekt i befintlig trafik, geotekniskt samt installationstekniskt.

Vega pendeltågsstation är byggd mellan järnvägsbroarna och tillsammans med busstorget bildas en bra knutpunkt för kommunikationen i Vega.

– Stationens utformning kommer att bli väldigt bra när allting är klart enligt mig. Det blir en bra knutpunkt för Vega som kommer att kunna spara enormt mycket tid för många människor.

Den nya pendeltågsstationen blir ett stort lyft för Vega som stadsdel. Att kunna ta sig till Stockholm city på 20 minuter är något som många människor kommer kunna dra stor nytta utav. Johan upplever att projektet har varit intressant och han är glad över att ha varit delaktig i uppbyggnaden av Vega.

– Jag vet att många är sugna på att köpa bostad här just på grund av pendeltågsstationen. Man kommer att kunna utnyttja Stockholm på ett helt annat sätt. För de som arbetar i Stockholm city blir det enkelt att ta sig till arbetet. Vill man spontant åka in till Stockholm city för nöjen så är inte heller det några problem. Vega är en väldigt vacker stadsdel som är enkel att tycka om. Och med pendeltågsstationen ökar självklart attraktionskraften för Vega något enormt.

Pendeltågsstationen planeras att sättas i rullning i april 2019. Vill du hålla dig uppdaterad kring pendeltågsstationen, besök Trafikverkets hemsida.