Vega blir stadsdel i nya Haninge stad

Tillsammans med Handen och Brandbergen ska Vega i framtiden bilda nya Haninge stad. I den stadsutvecklingsplan som antagits av kommunfullmäktige finns en målbild som säger att de cirka 18 000 människor som bor här idag ska bli till upp till 30 000 år 2030 och 60 000 år 2050. Häng med på en spännande resa till framtiden!

Vad sägs om 17 000 nya bostäder, välutbyggd infrastruktur med smidiga cykelmöjligheter, mer av både service, kultur och nöjesliv, nya kunskapsintensiva och kreativa verksamheter samt fortsatt fokus på hållbarhet, grönområden, parker och rekreation?

I stadsutvecklingsplanen hittar du illustrationsbilder, kartskisser och en beskrivning av visionen för nya Haninge stad, där upp till 60 000 invånare ska kunna bo år 2050.

Om stadsutvecklingsplanen
Stadsutvecklingsplanen är en del av den regionala utvecklingsplanen och samtidigt en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen. Den ska vägleda detaljplaneringen av kommunens centrala delar och möjliggöra att Vega, Handen och Brandbergen på sikt ska kunna växa ihop och utgöra de tre stadsdelarna i Haninge stad.

Arbetet med att ta fram stadsutvecklingsplanen har skett i dialog med många olika intressenter, till exempel Haningebor, fastighetsägare, myndigheter, förtroendevalda politiker och kommunens olika fackförvaltningar.