Vega döpt efter polarforskningsfartyg

På sikt kommer 10 000 människor vara bosatta här i Vega. Det mesta runt här andas modern samhällsbyggnad, men det finns också spännande historiska berättelser om bygden.

Hela Mälardalen har påverkats av inlandsisen och landhöjningen som skapade förutsättningar för människor att bosätta sig. I Vega behöver du inte gå långt för att se spår av istiden i de närliggande naturreservatens bergsformationer. Men låt oss inte fastna i förhistorisk tid, utan hoppar raskt fram till 1800-talet.

Vega döpt efter polarforskningsfartyg

Vega är inte bara en stjärna i stjärnbilden Lyran. Det var också det ståtliga namnet på det tremastade fartyg som polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld använde för att ta sig runt hela Nordostpassagen 1878–1880. Efter den lyckade seglatsen adlades både Nordenskiöld och fartygschefen Louis Palander. Den lyckade seglatsen imponerade på en lokal villaägare som döpte sin egen villa efter tre-mastaren, vilket senare fick ge sitt namn åt hela orten.

Foto: Henry Hall

Den omåttligt populära upptäcktsresan har smittat av sig på flera vägar i området. Här finns bland annat Nordpassagen, Polarvägen, Nordenskiölds väg och Palanders väg.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till namnet Vega och expeditionen.