Vega Förskola växer fram

Utbudet av förskolor i Vega håller på att breddas ytterligare. Nya Vega förskola växer nämligen fram mitt i centrala Vega.


Foto: PE Teknik & Arkitektur

I kärnan av Vega tar Vega skola och aktivitetshus form och ska bli en levande mötesplats för människor i alla åldrar.

I arbetet utvecklas även en tillhörande förskola, nämligen Vega Förskola. Vi fick en pratstund med Hampus Wiberg, projektledare på Tornberget Fastighetsförvaltning AB i Haninge som berättade mer om den nya förskolan.

Går arbetet med förskolan enligt plan? 

– Projektet löper på enligt tidplanen och vi har precis kommit i gång med grunden. I slutet av mars kommer förbipasserande kunna se att byggnadens stomme börjar ta form. I övrigt så följer förskolan samma tidplan som Vega skola och aktivitetshus med inflyttning sommaren 2023.

Hur stor kommer förskolan att bli?

– Förskolan utförs med 8 avdelningar och med en kapacitet för cirka 160 barn.

Finns det något som kommer att utmärka förskolan?

– Förskolan är en del av kommunens konceptförskola, med viktiga principer på exempelvis material, som vi jobbat med sedan 2018. Utformningen och gestaltningen är dock anpassad efter kraven i detaljplanen för att bidra till stadsbilden i Vega.

Hur kommer utemiljön att se ut?

– Även utemiljön är en del av kommunens koncept för utomhusmiljöer och stimulans. Vi har i samverkan med landskapsarkitekter jobbat fram en naturligt passage mellan förskolans gård och parken som byggs i nära anslutning till förskolan.

Vill du veta mer om utbudet av förskolor här i Vega? Läs vår tidigare nyhet där vi samlat alla befintliga och planerade förskolor i Vega.