”Vega har blivit världens Svanenland”

Ikano Bostad är en av de bostadsutvecklare som är med och utvecklar Vega som stadsdel. I veckan gjordes en symbolisk gjutning av bottenplattan till deras första Svanenmärkta projekt.

Det var ett trettiotal nyfikna som samlades i korsningen Storseglet/Gaffelseglet för att närvara vid startskottet av Ikano Bostads första Svanenmärkta flerbostadshus. För gjutningen ansvarade Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad, kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg, och Stefan Björling, chef för hus och renovering på Svanen.

– Eftersom det här är vårt första Svanenmärkta projekt ville vi göra något extra. Därför tog vi fram den här Svanformade gjutformen, som nu ska fyllas med klimatreducerad betong, berättade Katarina Tibell, projektledare på Ikano Bostad, medan hon ledde gruppen mot den stora betongbil som parkerat just där första huskroppen kommer uppföras.

Meeri Wasberg lassade stadiga spadar betong i gjutformen, medan hon berättade att Vega till slut kommer vara hemvist för så många som 10 000 nya Haningebor. Hon poängterade också vikten av att så många av Vegas byggherrar har höga klimatambitioner.

Men vad innebär då en Svanenmärkt bostad i praktiken? Vi ställde frågan till Stefan Björling.

– I en Svanenmärkt bostad lever alla produkter och material upp till höga miljö- och hälsokrav. Det innebär till exempel att färger och byggprodukter inte får innehålla farliga ämnen och att allt trä ska komma från hållbara skogsbruk. Dessutom ska bostaden inredas med energisnåla lösningar såsom energieffektiva vitvaror, kranar och duschar.

Från och med nu kommer samtliga bostadsrätts- och hyresrättsprojekt från Ikano Bostad att Svanenmärkas. En strategi som många andra byggherrar i Vega redan antagit.

– Vega har blivit världens Svanenland. Ett kalasexempel på hur byggbranschen nu väljer att minska sitt klimatavtryck genom att bygga mer giftfritt. Och det krävs om vi ska kunna nå såväl nationella som globala klimat- och miljömål, menar Stefan Björling.

Samtliga lägenheter i Brf Gnistra är släppta till försäljning och i skrivande stund finns det allt från 1 till 4 rok kvar.

Visst du att…
… antalet Svanenmärkta hus har tredubblats på tre år i Sverige!

Här kan du läsa mer om Brf Beundra