Vega pendeltågsstation möjliggör smidiga resor till och från Vega

2015 togs första spadtaget till Vegas nya pendeltågsstation, som börjar trafikeras under våren 2019. När pendeltågsstationen invigs kan alla Vegabor enkelt och bekvämt ta sig till Stockholms central på tjugofem minuter och till Handen på endast fem minuter.

Befolkningen i Haninge förväntas öka i samma takt som resten av Stockholmsregionen, med cirka 32 procent mellan åren 2007 och 2030. I Vega planeras bostäder för drygt 10 000 nya invånare. En ny pendeltågsstation är därför nödvändig för snabba transporter till olika delar av länet. Storstockholms Lokaltrafik, SL, har gjort en utredning kring samhällsnyttan med den nya pendeltågsstationen i Vega. Förutom att underlätta pendling till och från arbetsplatser så räknar SL även med att Vegas nya pendeltågsstation kan bidra till 800 färre bilresor per dag. Den nya pendeltågsstationen motiverar helt enkelt fler att åka kollektivt, vilket förstås också gynnar miljön.

Trafikverket bygger den nya stationen i samarbete med SL och Haninge kommun. När Vega station börjar trafikeras räknar man med att cirka 4 200 personer kommer att kliva på tåget på stationen en vanlig vardag och cirka 23 000 personer passera stationen i båda riktningarna.

Vägar, bro och tunnel för gående och cyklister

–Det förberedande arbetet med pendeltågsstationen i Vega inleddes redan i början av 2000-talet. En förutsättning för att bygga en så stor ny stadsdel som Vega, med 10 000 nya invånare, var att det även byggdes en ny station längs med den befintliga pendeltågssträckningen. SL räknade på det och kom fram till att den nya stationen var en bra samhällsinvestering. I nästa steg kom vi fram till en finansieringslösning som innebär att SL, Trafikverket och Haninge kommun delar på byggkostnaden, säger Kent Lindgren, pensionerad trafikplanerare, numera sakkunnig åt Haninge kommun.

En målsättning är att det även ska vara lätt att ta sig fram till fots eller med cykel i Vega. För gående och cyklister byggs därför vägar, en bro över järnvägen och en tunnel i anslutning till stationen. Haninge kommun kommer också att anlägga cykelparkeringar vid stationen. Dessutom planeras nittio parkeringsplatser för infartsparkering för den som behöver ta bilen till stationen.

Bidrar till stadsdelens attraktivitet

För att inte störa pendeltågstrafiken förbi Vega under byggtiden har man byggt ett tillfälligt sidospår där tågen kan passera. Samtidigt pågår arbetet med att anlägga tunneln under spåret.

–Flera studier visar att stadsdelar som har spårbunden trafik i närheten av bebyggelsen ofta utvecklas till attraktiva bostadsområden. Pendeltågsstationen innebär att Vega på allvar kan bilda en regional stadskärna tillsammans med Handen, säger Kent Lindgren.