Vega skola och aktivitetshus tar form

Vega skola och aktivitetshus blir en levande mötesplats för människor i alla åldrar och med olika intressen. Inte bara under skoltid, utan även på kvällar och helger. Ett nytänkande och smart sätt att samla flera verksamheter under samma tak – mitt i den nybyggda stadsdelen och precis bredvid tågstationen. 

– Aktivitetshuset ska erbjuda något för alla i Vega och närområdet. Byggnaden kommer innehålla många nya funktioner och möjligheter, berättar Eva Lagerström, projektledare på det kommunala fastighetsbolaget Tornberget, som är byggherre.

Det blir en skola för omkring 900 elever i årskurserna F-9, med ”fritids” för de yngre barnen och en öppen fritidsgård för de skolbarn som har lämnat fritids. Dessutom kommer huset erbjuda en träffpunkt för äldre, idrottshall, bibliotek, tillagningskök, café och en så kallad ”orkestersal” för musik, teater och andra framträdanden.

Ett levande hus hela veckan
Byggnaden, som får en total yta på cirka 12 500 kvadratmeter ska inte bara leva under skol- och kontorstid, berättar Tornbergets andra projektledare Hampus Wiberg:

– Aktivitetshuset ska vara en levande plats även under kvällar och helger. Då ska lokalerna kunna användas för föreningsidrott, musik, kultur, möten, umgänge och andra aktiviteter. Vi bygger ett hus där alla ska känna sig välkomna och stimulerade.

Planlösningarna har utformats i nära dialog med verksamheterna som ska använda lokalerna. Projektet jobbar i nuläget också mycket med planeringen av utomhusmiljöerna. Såväl själva uppförandet som förvaltningen och användandet av byggnaden ska möta höga krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Öppnar hösten 2023
Planering och projektering av byggnaden är i full gång igen, efter några nödvändiga och kompletterande behovs- och konsekvensanalyser samt detaljplanefrågor. Både skolan och aktivitetshuset planeras kunna öppna inför höstterminen 2023.

Lättillgängligt och innovativt
Skolan och aktivitetshuset placeras i anslutning till pendeltågs- och busstationen i hjärtat av den nybyggda delen av Vega. Dit är det lätt att ta sig med alla tänkbara färdmedel, inte minst cykel, bussar och pendeltåg.

– Vi betraktar aktivitetshuset som ett innovativt och yteffektivt sätt att samla många verksamheter under ett tak. Huset blir ett lokalt komplement till kulturhuset i Handen och andra delar av kommunen, säger Andreas Paulson, stadsarkitekt i Haninge kommun.

Följ utvecklingen här på vegastan.se
Vegaredaktionen återkommer med fler nyheter och statusrapporter om skolan och aktivitetshuset i takt med att projektet jobbar vidare.